de Queeste - theatermakershuis

scroll to top

NIEUW THEATERHUIS

samensmelting de Queeste & Braakland/ZheBilding

Het Leuvense Braakland/ZheBilding en het Hasseltse de Queeste smelten samen tot één nieuw theaterhuis. Artistiek zaten de gezelschappen al langer op dezelfde golflengte. Doorheen verschillende samenwerkingen groeide een gemeenschappelijk plan voor een ambitieus theaterproject op de as Leuven-Hasselt–Genk.

Beide gezelschappen maken voorstellingen die zich verhouden tot de maatschappij, de wereld, de stad en vullen elkaar perfect aan. Braakland is sterk in creatie en community building, de Queeste in community-based theater en talentontwikkeling. Samen willen de huizen groeien als organisatie en meer impact creëren.

In het gebied tussen Brussel en Maastricht, zijn er maar enkele theatergezelschappen actief. Door de krachten van Braakland en de Queeste te bundelen willen ze dit gebied duurzaam verstevigen met een sterk project. Het nieuwe theaterhuis zal daarom expliciet inzetten op samenwerking met lokale spelers rond programmatie, publiekswerving en publiekswerking, op het delen van ervaring, netwerk en kennis in een talentwerking met jonge makers en verder bouwen aan een sterke community. 

Naast een inhoudelijk sterk verhaal willen ze de schaalvergroting ook aanwenden om een aantal operationele voordelen te doen om aan slagkracht te winnen en overheadkosten te reduceren. De volgende maanden werken de gezelschappen verder aan het uittekenen van het nieuwe theaterhuis.

Zowel Minister van Cultuur Sven Gatz als de burgemeester van de drie steden spraken hun steun al uit voor dit nieuwe project. Hierdoor wordt het nieuwe theaterhuis het eerste gezelschap met een structurele verankering in meerdere steden. Zo creëert het nieuwe theaterhuis de facto een nieuwe vorm van stadstheater: ‘steden’-theater.

In mei wordt het nieuwe theaterhuis, de nieuwe naam en de programmering voor 2015-2016 voorgesteld.

mei 2015
LEUVEN OPEK 016 30 09 00
N Nederland L Limburg IN Inleiding NA Nagesprek ☆ Uitverkocht ⨂ Geannuleerd ⨀ Laatste Tickets
Theatergezelschappen Braakland/ZheBilding en de Queeste versterken Vlaams theaterlandschap met ambitieus project

Startfeest

Graag nodigen we je uit op het startfeest van ons nieuw theaterhuis!

Zaterdag 30 mei vanaf 19u30 in onze Leuvense uitvalsbasis OPEK.

Persbericht

NIEUW THEATERHUIS OP AS
LEUVEN-HASSELT-GENK

Theatergezelschappen Braakland/ZheBilding en de Queeste versterken Vlaams theaterlandschap met ambitieus project.

Stijn Devillé van het Leuvense muziektheatergezelschap Braakland/ZheBilding en Christophe Aussems van het Hasseltse theatergezelschap de Queeste kondigden op Valentijnsdag de verloving aan van beide gezelschappen.  In mei 2015 smelten ze samen tot één nieuw theaterhuis. “Artistiek zaten we al langer op dezelfde golflengte. Doorheen de samenwerkingen groeide een gemeenschappelijk plan: een ambitieus theaterproject op de as Leuven-Hasselt–Genk waarbij we zowel die regio als het Vlaamse theaterlandschap versterken”, aldus Devillé en Aussems. De eerste reacties op de plannen zijn ronduit positief.

Gedeelde artistieke visie
Braakland/ZheBilding en de Queeste werkten in het verleden al intensief samen. Ze organiseerden samen het minifestival “Vermaak Na Arbeid” in Leuven én Hasselt en maakten de succesvolle voorstelling “Angst” waarbij ze 2000 figuranten mobiliseerden. Die productie mondt uit in een nieuwe voorstelling “Hoop”, die in december 2015 in première gaat. Samen met “Hebzucht” vormen deze stukken een trilogie, die een katalysator is in de samenwerking tussen beide gezelschappen. Zo groeide het besef van een artistieke en inhoudelijke verbondenheid, maar ook een grote affiniteit op vlak van organisatiecultuur. Aussems: “We beseften dat we eigenlijk hetzelfde aan het doen waren: we maken allebei nieuwe voorstellingen die zich verhouden tot de maatschappij, de wereld, de stad. We vullen elkaar ook goed aan: Braakland is sterk in creatie en community building, de Queeste in community-based theater en talentontwikkeling. En de beide teams klikken wonderwel in mekaar.”

Leuven-Hasselt-Genk
“Tussen Brussel en Maastricht, zijn er maar enkele theatergezelschappen actief” vervolgt Devillé.  “Door de krachten van Braakland en de Queeste te bundelen willen we dit gebied duurzaam verstevigen met een sterk project. We willen daarom expliciet inzetten op samenwerking met lokale spelers rond programmatie, publiekswerving en publiekswerking”.

Aussems: “We willen inzetten op het delen van ervaring, netwerk en kennis in een talentwerking met jonge makers en verder bouwen aan een sterke community.  Je ziet dat er de laatste jaren heel wat beweging is op deze as Leuven-Hasselt-Genk, dat hier ruimte is voor creatie, innovatie en samenwerking en dat dit ook door de beleidsmakers wordt ondersteund en gestimuleerd.”

Vanuit Leuven-Hasselt-Genk zal het nieuwe theaterhuis intensief langs Vlaamse en Nederlandse podia blijven reizen en er wordt zelfs internationaal gemikt. De steden hebben de intentie uitgesproken om  het nieuwe theaterhuis te ondersteunen en sluiten een samenwerkingsconvenant af. Hierdoor wordt het nieuwe theaterhuis het eerste gezelschap met een structurele verankering in meerdere steden.

Een nieuw huis met een nieuwe naam
De gezelschappen kiezen er resoluut voor om als één organisatie door het leven te gaan. Naast een inhoudelijk sterk verhaal willen ze de schaalvergroting ook aanwenden om een aantal operationele voordelen te doen om aan slagkracht te winnen en overheadkosten te reduceren. De volgende maanden werken de gezelschappen verder aan het uittekenen van het nieuwe theaterhuis.
In mei wordt de nieuwe naam en de programmering voor 2015-2016 voorgesteld.

Positieve reacties
Tijdens verkennende gesprekken kreeg het plan voor het nieuwe theaterhuis de voorbije weken heel wat bijval.

Minister van cultuur Sven Gatz onthaalde het plan enthousiast. Minister Gatz: “Het initiatief van deze gezelschappen getuigt van een grote drive en ondernemerszin. Het fijne is dat deze fusie er spontaan komt en op inhoudelijke en artistieke gronden gebeurt. Als minister kan je alleen maar hopen dat het altijd zo zou lopen. Ik steun dit initiatief dan ook ten volle, en hoop dat het ook anderen kan inspireren.”

Ook de drie steden staan volop achter het nieuwe gezelschap.

Hilde Claes, burgemeester van Hasselt, is enthousiast: “We hebben vorig jaar samen met Genk een artistiek project gerealiseerd en stemmen de programmering van cultuurcentrum Hasselt af op dat van de Genkse collega’s.  We kunnen het cultuurlandschap versterken vanuit de complementariteit en de evenwaardigheid van de verschillende steden.”

Wim Dries, burgemeester van Genk, verwoordt het zo: “Dit nieuwe theaterhuis staat voor een theater dat steden met elkaar verbindt. Dit wordt hét model voor een stadstheater in de 21ste eeuw. Het past perfect binnen de innovatieve en creatieve projecten die we met Genk willen ondersteunen.”

En ook Louis Tobback, burgemeester van Leuven, ziet het nieuwe theater graag groeien: “In Vlaams-Brabant en Limburg wonen 1,9 miljoen inwoners. Dat is 30 procent van de inwoners van Vlaanderen. Deze regio verdient een theaterhuis met slagkracht en ambitie.”

Gezocht: nieuwe naam

De plannen voor ons nieuwe theaterhuis krijgen steeds meer vorm.  Eind mei zullen we afscheid nemen van onze namen ‘de Queeste’ en ‘Braakland/ZheBilding’.

We zijn volop op zoek naar een nieuwe naam. 

Altijd al de naam van een theaterhuis willen verzinnen?  
Fijne voorstellen zijn welkom!  

‘Braakland/de Queeste’, ‘Quaakland’ of ‘de Breeste' komen niet in aanmerking ;-)  

 

Beschermcomité

Op dinsdag 10 maart gaf het nieuwe theaterhuis in haar nieuwe uitvalsbasis OPEK (Leuven) het startschot voor haar beschermcomité.  Doelstelling is om met dit comité het politieke, maatschappelijke en financiële draagvlak van het nieuwe theaterhuis te versterken.
De genodigden werden welkom geheten door voorzitter Koenraad Debackere (KU Leuven). Aan tafel zaten o.a. de drie burgemeesters (Leuven, Hasselt, Genk), de schepenen van cultuur (Leuven en Genk) en 12 geïnteresseerde ondernemers. 

Het was een bijzonder en belangwekkend moment in de oprichting van het nieuwe theaterhuis. 

Meer info?  Contacteer Christel Dusoleil - externe relaties.

DE QUEESTE + BRAAKLAND/ZHEBILDING = HET NIEUWSTEDELIJK