de Queeste - theatermakershuis

scroll to top

EEN POMPSTATION

GILDAS BOURDET
COPRODUCTIE MET TONEELGROEP MAASTRICHT

Een pompstation. Ingesloten tussen een bos en een steeds verder oprukkende luchthaven. Sinds de verbreding van de startbaan is de autoweg verlengd en rijdt er geen levende ziel meer langs het pompstation.

Hier wonen Madeleine en haar drie dochters. Thérèse, de oudste, is alleenstaand en zorgt voor Tuut-Tuut. Maud, de middelste, die op het punt staat te trouwen, verdeelt haar aandacht tussen verloofde en minnaar. En Doris, de jongste dochter, zit vol grootse plannen maar moet eerst zien te slagen voor haar eindexamen.

De onverwachte terugkeer van Humbert, de vader die achttien jaar geleden met de noorderzon vertrok, doet het vrouwenhuishouden op zijn grondvesten schudden.

EEN POMPSTATION is een komisch en grimmig portret over vier levenskrachtige vrouwen die - elk op hun eigen manier - vechten voor hun vrijheid.

EEN POMPSTATION is een voorstelling van
Gildas Bourdet tekst
Frans van Woerden vertaling
Domien Van Der Meiren regie
Mieneke Bakker, Lore Dijkman, Isaäk Hofland, Bram Van Der Kelen, Hans van Leipsig, Judith Pol, Katrien De Ruysscher, Tom Ternest, Hans Trentelman, Bram De Win spel
Nina Willems regie-assistente
Jorine van Beek kostuumontwerp
Jelle Moerman toneelbeeld & lichtontwerp

een coproductie van Toneelgroep Maastricht & theatermakershuis de Queeste
met steun van de provincies Nederlands en Belgisch en Limburg in het kader van interregionale samenwerking
met de steun van de Vlaamse overheid, Provincie Limburg en stad Hasselt.

juni 2012
MAASTRICHT (Try-out) OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
MAASTRICHT (Try-out) OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
MAASTRICHT (Try-out) OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
MAASTRICHT (Première) OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
MAASTRICHT OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
MAASTRICHT OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
MAASTRICHT OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
MAASTRICHT OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
MAASTRICHT OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
MAASTRICHT OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
MAASTRICHT OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
MAASTRICHT OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
MAASTRICHT OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
juli 2012
MAASTRICHT OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
MAASTRICHT ☆ OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
MAASTRICHT OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
MAASTRICHT OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
MAASTRICHT OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
MAASTRICHT OP LOCATIE +31 43 35 03 050 L
N Nederland L Limburg IN Inleiding NA Nagesprek ☆ Uitverkocht ⨂ Geannuleerd ⨀ Laatste Tickets

Affiche

Teaser

Voorstelling in beeld

Locatie - binnenplaats de Timmerfabriek

De Timmerfabriek is een oud industriecomplex van historische waarde aan de Boschstraat, ten noorden van de Markt in Maastricht. De gemeente wil het complex de komende jaren gaan ontwikkelen en er de publiekstrekker van maken voor de nieuwe creatieve zone in Belvedère. Het College van B&W stelt in een raadsvoorstel: “door in het complex een samenspel op gang te brengen tussen podiumkunsten, talentontwikkeling, film en beeldende kunsten ontstaat een duurzame impuls voor cultuur en stedelijkheid.”

Toneelgroep Maastricht is één van de cultuurinstellingen die een plek krijgt in dit complex: er wordt een nieuwe repetitieruimte gebouwd voor Toneelgroep Maastricht.

ACHTERGROND

De gemeenteraad van Maastricht heeft 30 juni 2010 toestemming gegeven voor de ontwikkeling van de Timmerfabriek als cultuurfabriek. Maar toen in 2011 duidelijk werd dat de culturele bezuinigingsplannen van het kabinet fundamentele veranderingen te weeg zouden brengen, is de projectontwikkeling opgeschort. Sinds begin 2012 is duidelijk geworden dat de gemeente vanaf 2013 als landelijk cultureel kernpunt een steviger regierol krijgt bij de bundeling van podiumproductiefaciliteiten en podiumprogrammering. Die regierol wordt met deze eerste fase waargemaakt.

In de afgelopen periode zijn ook diverse culturele en creatieve activiteiten door nieuwe Maastrichtse spelers georganiseerd in de magazijngebouwen. Onder andere voor het mode- event FashionClash, de grote beeldende kunst tentoonstelling Out of Storage in 2011 en het Cement festival voor jonge theatermakers in 2010.

HISTORISCHE ONTWIKKELING

De Timmerfabriek en aanverwante bebouwing maakte deel uit van ’t Bassin, de in de periode 1824-1826 aangelegde binnenhaven van Maastricht. Dit deelgebied van het industrieel landschap van N.V. Sphinx bevond zich aan de grens tussen stad en achterland, waar het ruimtelijk weefsel van de middeleeuwse stad en de zeventiende-eeuwse structuur van de vestingwerken het decor vormden voor de oprukkende industrialisatie, begin negentiende eeuw. De eerste bebouwing beperkte zich tot een smalle strook ten noorden van ’t Bassin, vanwege de aanwezige vestingwerken.

Na de opheffing van de vestigingen kocht de industrieel Petrus Regout een deel van de oude werken op. De stedenbouwer F.W.J. van Gendt heeft een nieuw plan op het projectgebied geprojecteerd waarin een aantal elementen deels fysiek, deels in hun functie werd overgenomen en gecontinueerd. De randen van de binnenstad werden door de sloop van de wallen opengebroken en buiten hun context geplaatst.

CULTUURHISTORIE

In cultuurhistorisch opzicht heeft de Timmerfabriek een hoge waardering. Het meest waardevolle van dit complex zit in de samenhang en diversiteit van de bebouwing, en de verwijzing naar de vroeg-industriële ontwikkeling van de stad. Slechts delen van ‘de Kop van de Sphinx’ zijn onder de bescherming gebracht van de Monumentenwet 1988.

Auteur - Gildas Bourdet

BIOGRAFIE

Gildas Bourdet (1947) wordt geboren in Bretagne en besluit al op vroege leeftijd kunstschilder te worden. Via zijn schilder- en tekenwerk rolt hij als vormgever het amateurtheater in waar hij daarna ook gaat acteren en regisseren. Hij is medeoprichter van het Théâtre de la Salamandre (1969), dat al snel een professionele theatergroep wordt, waarvan hij de artistieke leiding op zich neemt. Na een aantal zeer succesvolle voorstellingen benoemt de Minister van Cultuur Bourdet in 1974 tot artistiek leider van het Centre Dramatique National du Nord te Tourcoing. Acht jaar later wordt La Salamandre bevorderd tot het Théâtre National du Nord / Pas-de- Calais.

Bourdet schrijft ondertussen ook toneelstukken en breekt door met Le Saperleau (1982). Une station service (Een pompstation, 1985) is zijn eerste grote ensemblestuk en werd in 1987 ook in Nederland gespeeld. Verschillende teksten van Bourdet werden in Vlaanderen bij Arca Gent gespeeld.

Uit zijn stukken blijkt zijn fascinatie voor taal. Zo creëert hij in Le Saperleau een bastaardtaal die de onuitsprekelijke emotionele chaos van een driehoeksverhouding hoorbaar maakt. En in Une station service brengt hij een alledaagse spreektaal, het Frans van de straat en van specifieke groepen en klassen, op het toneel.

Na 17 jaar vertrekt Bourdet bij het Théâtre National du Nord en werkt enkele jaren als freelance regisseur. Sinds 2002 is hij artistiek leider van Théâtre de l’Ouest Parisien te Boulogne-Billancourt.
Zelf noemt Bourdet
Een pompstation een 'pièce sans amour'. "De personages zijn allen beschadigd. Dromen worden niet verwezenlijkt. In wezen is iedere komedie noodzakelijkerwijs pessimistisch, aan het eind moet alles weer opnieuw beginnen. Niemand heeft iets geleerd. Dat is het functionele pessimisme van de komedie!"

INTERVIEWFRAGMENT met het Vlaamse theatertijdschrift ETCETERA uit 1988:

"Het soort theater dat wij brengen, heeft als meest typische karakteristiek een onmiddellijke toegankelijkheid naar een zo breed mogelijk publiek: ook voor de niet-kenners, de mensen zonder specifieke theaterachtergrond. Deze optie heeft met mijn eigen biografie en achtergrond te maken. Ik ben afkomstig uit een milieu waarbinnen cultuur niet ter sprake kwam. Daarom streven wij naar een theatervorm die zo eenvoudig mogelijk is, maar die tegelijkertijd ook uiterst complex blijft: theater dat verhalen vertelt die men kan volgen -- zoals men Jules Verne of Balzac of stripverhalen leest. Theater dat mensen aanspreekt op het niveau van de fantasie, van de sociale relaties, van de werksituatie, enzovoort. Het bereiken van die eenvoud is zeer moeilijk, maar wij hebben onszelf een soort ethische wet opgelegd om op een zo eerlijk mogelijke manier theater te maken, zonder zaken te versimpelen of weg te laten. Ik hou ook van een zekere vrijgevigheid bij het spel van de acteurs. Ik hou van acteurs die iets geven aan het publiek, die emoties losmaken, een lach, een traan, gevoelens. Ik hou niet van koel acteerwerk, maar ik wens theater dat warm, emotioneel aanvoelt, ook al heb je bij de voorbereiding van een produktie 36 filosofische werken of 50 sociologische studies doorgenomen. Dit laatste kan wel voor onszelf bijdragen tot het creëren van een universum voor een stuk, maar kan nooit het uiteindelijke doel van theater zijn. Theater is fundamenteel emotioneel en daar hoeft men zich niet voor te schamen.”

"Een strikt naturalistische schriftuur laat mij koud. Het idee om een "tranche de vie" te beschrijven, lijkt mij vervelend. Waar ik naar op zoek ben -- zowel via mijn dialogen als via mijn decors -- is om door een zo zorgvuldig mogelijke enscenering van mijn stukken de toeschouwer een licht overdreven beeld mee te geven van de banaliteit van het alledaagse. Precies door die lichte overdrijving hoop ik een houding van zelfreflectie los te maken. Ik denk niet dat ik een naturalistisch auteur ben."

Coproductie met Toneelgroep Maastricht

Theatermakershuis de Queeste en Toneelgroep Maastricht zijn twee professionele theatergezelschappen met als uitvalsbasis regio Limburg. De Queeste heeft als thuisbasis Belgisch Limburg (Hasselt) en Toneelgroep Maastricht werkt vanuit Nederlands Limburg.

Artistiek leiders Christophe Aussems (de Queeste) en Arie de Mol (Toneelgroep Maastricht) vinden het belangrijk om in en vanuit de regio Limburg samen te werken. Deze samenwerking focust zich op creatie, structurele uitwisseling, talentontwikkeling en locatievoorstellingen.
In het kader van de interregionale samenwerking op het vlak van cultuurproductie tussen Belgisch- en Nederlands-Limburg zetten theatermakershuis de Queeste en Toneelgroep Maastricht – na DEMONEN (najaar 2011) – nu hun tweede coproductie op.

Domien Van Der Meiren maakt deel uit van het ensemble van de Queeste en is als regisseur verbonden aan Toneelgroep Maastricht.
Onder de spelers herken je uit het de Queeste-ensemble: Bram Van Der Kelen, Katrien De Ruysscher en Tom Ternest.

Bram Van Der Kelen is ook regelmatig gastacteur bij Toneelgroep Maastricht.
Jorine van Beek (kostuum) en Jelle Moerman (licht & toneelbeeld) werkten eerder ook al mee aan de Queeste-voorstellingen.

Onze eerste coproductie DEMONEN wordt in het najaar van 2012 hernomen. Een zaalversie van dit locatieproject zal reizen langs een 25-tal theaters in Vlaanderen en Maastricht.

met steun van de provincies Nederlands en Belgisch en Limburg in het kader van interregionale samenwerking

DE QUEESTE + BRAAKLAND/ZHEBILDING = HET NIEUWSTEDELIJK