de Queeste - theatermakershuis

scroll to top

Leermeester René Lobo overleden

Op 29 januari 2015 is René Jessurun Lobo overleden.  René stond als docent speltraining op de Toneelacademie Maastricht aan de basis van heel wat acteurs en regisseurs die bij de Queeste werken. 

Grote dank & rust zacht.

"De ultieme leermeester, met hart en ziel verbonden aan het toneel. Eerlijk en met passie uitdragend hoe een stuk gespeeld moet worden en ook hoe niet. Aan zijn hand leerden de studenten van de Toneelacademie Maastricht dat zij slechts unieke acteurs kunnen worden als zij vakbekwaam zijn. Als zij op het scherpst van de snede de urgentie van de tekst leren ervaren en hanteren. René leerde hen dat er niet gespeeld kan worden zonder het heilige moeten. “Ben briljant, genadeloos en vecht”. Door zichzelf, zijn ziel, onvoorwaardelijk te schenken heeft René generaties acteurs gevormd. In hun hoofden klinkt zijn stem nog altijd kritisch, uitdagend, aansporend. Zij spelen voor René voor altijd...Met René verlaat ons een begenadigd docent en onmisbaar mens. 
René gaf van 1972 tot 2013 les aan de Toneelacademie Maastricht. René heeft ons verrijkt en geraakt, wij gaan hem missen."
website Toneelacademie Maastricht


om te beluisteren: Lex Bohlmeijer interviewt René Lobo

DE QUEESTE + BRAAKLAND/ZHEBILDING = HET NIEUWSTEDELIJK