de Queeste - theatermakershuis

scroll to top

de Queeste steunt HART boven HARD

Maak jij je ook zorgen over het geplande beleid van de Vlaamse en federale regering? Wij ook!
Onder de noemer HART BOVEN HARD roepen we samen met vele anderen op om onze stem te laten horen.

HART BOVEN HARD verzet zich tegen een al te economische kijk op onze samenleving, en verdedigt gelijkheid, solidariteit en zuurstof voor mensen. Gisteren, 22 september 2014, de dag waarop de nieuwe Vlaamse Regering haar Septemberverklaring uit sprak, ging HART BOVEN HARD met een alternatieve Septemberverklaring van start, als brede maatschappelijke beweging van mensen en organisaties die hopen op méér dan louter vijf jaar besparingspolitiek. Mensen uit cultuur, welzijn, jeugdwerk, onderwijs, socio-culturele verenigingen, vakbonden, noem maar op: samen gaan we ‘hart boven hard’. Omdat er iets op til is. Voor meer mensen dan ooit.

Laat je stem horen en onderteken net zoals de Queeste en vele anderen al deden de alternatieve Septemberverklaring op http://www.hartbovenhard.be

 

 

DE QUEESTE + BRAAKLAND/ZHEBILDING = HET NIEUWSTEDELIJK