de Queeste - theatermakershuis

scroll to top

Performance Karl Philips

Scenograaf en (h)activist Karl Philips liet zich op het Roskilde Festival (Denemarken) opmerken met een nieuwe performance in de openbare ruimte. Dit project wordt gevolgd door documentairemaker Pascal Poissonnier. 

Karl was bij de Queeste als scenograaf betrokken bij de projecten MEDEA en MORESNET. De Queeste ondersteunt de ontwikkeling van Karl in een STROOMtraject (ondersteuning voor pril talent van Provincie Limburg).

trailer docu 7 square metres
footage Roskilde
artikel HBVL
website Karl Philips
website STROOM

DE QUEESTE + BRAAKLAND/ZHEBILDING = HET NIEUWSTEDELIJK