de Queeste - theatermakershuis

scroll to top

Christophe Aussems artistiek makelaar / directeur VIA ZUID

Graag informeren we je dat onze artistiek leider Christophe Aussems vanaf 1 juli 2013 wordt gedetacheerd naar de Nederlandse Stichting VIA ZUID.  Hij gaat daar de uitdaging aan om als artistiek makelaar / directeur van VIA ZUID een nieuwe netwerkorganisatie voor talentontwikkeling van podiumkunsten (theater & dans) op te starten.  De pilotfase van deze nieuwe organisatie loopt alvast tot eind 2014.

Christophe Aussems blijft nauw betrokken bij het artistiek-inhoudelijke beleid van de Queeste.  De Queeste continueert de uitgezette artistiek-inhoudelijke lijnen voor 2013 en 2014 en realiseert de geplande voorstellingen.

Vanaf 1 juli 2013 zal zakelijk leider Els Gennez de dagelijkse leiding van de Queeste behartigen.  Ook het team van de Queeste zal worden versterkt.

De Queeste is er zich van bewust dat VIA ZUID nieuwe mogelijkheden biedt voor talentontwikkeling van podiumkunsten in en vanuit de Euregio.  We dragen dit plan dan ook een warm hart toe en kijken uit naar mogelijke samenwerkingen met VIA ZUID.

De Queeste wenst Christophe veel succes met deze nieuwe uitdaging!

 

loopbaan Christophe Aussems
Christophe Aussems (Bilzen, 1975) behaalde zijn kandidatuur Drama aan Lemmensinstituut Leuven (1995) en studeerde aan de Acteursopleiding van Toneelacademie Maastricht (1999). In 1999 won hij de Henriëtte Hustinxprijs.

Christophe Aussems was in 1997 mede-oprichter van theatermakershuis de Queeste (Hasselt) en is er sindsdien actief als acteur, regisseur en artistiek leider.  Daarnaast was hij docent op LUCA Drama Leuven en is hij gastdocent aan Toneelacademie Maastricht. 

 

VIA ZUID
VIA ZUID(werktitel) is een platform voor talentontwikkeling in de podiumkunsten – in én met het werkveld.

VIA ZUID opereert in en vanuit Nederlands Limburg en functioneert als kleine, flexibele netwerkorganisatie met als doel nieuwe artistieke en maatschappelijke verbindingen tot stand te brengen (lokaal, regionaal, landelijk, Euregionaal, internationaal). Op zoek naar mogelijkheden voor talenten om meters te maken of om nieuwe concepten uit te proberen; op zoek naar maatschappelijke plekken die een culturele impuls kunnen gebruiken. Met mandaat van partners Toneelgroep Maastricht, Het Laagland, Cultura Nova, Toneelacademie Maastricht en de Nederlandse Dansdagen (die samen de Raad van Toezicht vormen) wordt dit platform in een pilotfase (tot eind 2014) ontwikkeld.

Financiële partners: Provincie Limburg (NL), Gemeente Maastricht
Inhoudelijke partners: Gemeente Heerlen, Gemeente Sittard-Geleen

DE QUEESTE + BRAAKLAND/ZHEBILDING = HET NIEUWSTEDELIJK