de Queeste - theatermakershuis

scroll to top

Gebruikersovereenkomst

Hier lees je de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en de diensten die de Queeste aanbiedt op haar site: www.dequeeste.be
Als gebruiker van deze site, verklaar je je akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met de voorwaarden, gelieve dan geen gebruik te maken van deze website.

De Queeste behoudt zich het recht voor om deze gebruikersovereenkomst op elk moment te wijzigen.

Aansprakelijkheidsbeperking

De Queeste doet haar best om deze website steeds zorgvuldig te actualiseren. Toch kan de Queeste niet aansprakelijk gesteld worden voor niet actuele, incorrecte en foutieve gegevens op de website. De Queeste is niet verantwoordelijk voor de schade die gebruikers of derden oplopen door eventueel niet actuele, incorrecte en foutieve gegevens op de website. Bovendien geven deze niet actuele, incorrecte en foutieve gegevens geen recht op een financiële compensatie.

Wij nodigen elke gebruiker graag uit om niet actuele, incorrecte en foutieve gegevens te melden.
We proberen deze gegevens na elke melding zo snel mogelijk te corrigeren.

De Queeste is niet verantwoordelijk voor het uitvallen of de inadequate werking van het systeem.

Inhoudelijke en juridische rechten

Tekstmateriaal, lay-out, afbeeldingen, scripts, films en andere items op deze site zijn beschermd door het auteursrecht en de andere wetgeving op het intellectuele eigendom. Originele teksten op deze website zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Onder geen enkele andere voorwaarde kan je als gebruiker van deze site kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een substantieel deel van deze site gebruiken. De informatie van deze website mag enkel voor educatieve en promotionele doeleinden - én met strikte bronvermelding - gebruikt worden.

Titels, namen, logo's en andere tekens die in deze site voorkomen, met nadruk op het logo van de Queeste en de naam de Queeste, zijn merken en handelsnamen die wettelijk beschermd zijn.

Hyperlinks en andere verwijzingen

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites op www.dequeeste.be dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De Queeste is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de inhoud of de kwaliteit van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De Queeste behoudt zich het recht voor om elke link op ieder moment te beëindigen.

Voor elke link naar www.dequeeste.be, vraagt de Queeste om deze naar de homepage te laten verwijzen. De Queeste vraagt om per mail geïnformeerd te worden over deze link.

Invoeren van data

De Queeste vraagt de gebruiker die data invoert op www.dequeeste.be om de intellectuele rechten en fundamentele rechten van derden te respecteren.

De Queeste behoudt zich het recht om de inhoud ingevoerd door een gebruiker op www.dequeeste.be aan te passen of zelfs onmiddellijk te verwijderen, indien deze inhoud illegale en niet geoorloofde activiteiten bevat. De Queeste behoudt zich verder het recht om deze informatie door te spelen aan bevoegde autoriteiten en om deze bekend te maken.

Virussen

De Queeste garandeert niet dat de informatie, ingevoerde data door gebruikers, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacy

De Queeste verleent je graag toegang tot de gegevens die wij over je verzamelen (om je gegevens eventueel te veranderen of te verbeteren). Hiervoor kan je de Queeste een mail sturen op info@dequeeste.be. Het beheer van de adresgegevens gebeurt conform de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de levenssfeer.
De publieksgegevens gebruikt De Queeste enkel om het publiek op de hoogte te houden van het programma en van inhoudelijke thema's die gelinkt zijn aan het programma van de Queeste. De Queeste gebruikt deze gegevens ook om het publiek te verwittigen in geval van wijzigingen. De Queeste kan deze gegevens doorgeven aan andere organisaties waarmee de Queeste contractueel verbonden is, die de informatie kunnen gebruiken voor communicatie van culturele activiteiten. Je kan hiervoor bezwaar aantekenen op info@dequeeste.be.

Meningsverschillen en andere geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving van deze gebruiksvoorwaarden. De rechtbanken van Hasselt of Tongeren zijn bevoegd.

DE QUEESTE + BRAAKLAND/ZHEBILDING = HET NIEUWSTEDELIJK